Aktuellt just nu

Nyheter

 • Möjlighet att söka tillstånd att sända digital kommersiell radio

  Myndigheten för press, radio och tv har idag öppnat möjligheten att ansöka om tillstånd att sända digital kommersiell radio. Myndigheten har även fastställt en strategi för tillståndsgivning för digital kommersiell radio.

  Nyhet
 • År 2022 visar på tillväxt för nyhetsmedierna

  Nu är den årliga undersökningen Mediebarometern från Nordicom klar. År 2022 visar på en rekordhög medieanvändning. Det gäller inte minst användningen av professionella nyhetsmedier där svenskarna ägnade mer tid åt nyheter än vad de gjorde före pandemin.

  Nyhet
 • Möjlighet att lämna synpunkter om vidaresändningsplikt

  Myndigheten för press, radio och tv har publicerat ett utkast till rapport om vidaresändningsplikt, utrymme för lokala kabelsändarorganisationer och framhävande av information av allmänintresse. Aktörer ges tillfälle att lämna synpunkter senast den 7 juni 2023.

  Nyhet